Chính sách cookie

Chính sách cookie này ('Chính sách') được áp dụng khi bạn truy cập vào trang web 777slot-vn.top ('Trang web', 'Chúng tôi', hoặc 'Của chúng tôi'). Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách này. Nhưng bạn có thể tự điều chỉnh các tùy chọn cookie của mình.

1. Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập vào Trang web. Cookie này cho phép Trang web nhận dạng bạn khi bạn quay trở lại và cung cấp cho bạn trải nghiệm truy cập cá nhân và tùy chỉnh tốt hơn.

Cookie có thể tạm thời (session cookie) hoặc lưu trữ lâu dài (persistent cookie). Cookie tạm thời tồn tại trong bộ nhớ của bạn chỉ trong khi bạn duyệt trang web, trong khi cookie lưu trữ lành mạnh trên máy tính của bạn đến khi bạn xóa chúng hoặc hết hạn.

  • Các cookie bắt buộc: Những cookie này cần thiết để đảm bảo hoạt động cơ bản của trang web và cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn yêu cầu, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực bảo mật.
  • Các cookie hiệu năng: Những cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, chẳng hạn như trang đã truy cập và lỗi đã gặp phải. Cookie này không thu thập thông tin cá nhân và được sử dụng để cải thiện hoạt động và hiệu suất của trang web.

2. Cách điều chỉnh các tùy chọn cookie?

Trình duyệt web của bạn cho phép bạn điều chỉnh các tùy chọn cookie. Bạn có thể từ chối hoặc chấp nhận cookie, xóa các cookie đã tồn tại và / hoặc thiết lập thông báo trước khi một cookie mới được gửi đến trình duyệt của bạn. Vui lòng tham khảo trang trợ giúp của trình duyệt hoặc cài đặt trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin chi tiết về cách điều chỉnh hoặc thay đổi các tùy chọn cookie của bạn.

Lưu ý rằng, nếu bạn từ chối cookie, bạn có thể không thể sử dụng hoặc tận dụng tối đa một số tính năng của trang web của chúng tôi.