Chính sách bảo mật

777slot-vn.top cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của chính sách quyền riêng tư này trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu trên trang web.

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu và để liên lạc với bạn liên quan đến các dịch vụ đó.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi cho bạn thông tin quảng cáo và tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho là bạn có thể quan tâm.

Công khai thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc trong trường hợp cần thiết để thực hiện các đòi hỏi pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi.

Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.