Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web 777slot-vn.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web 777slot-vn.top, bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân đó với bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của bạn.

Sử dụng dịch vụ

Trang web 777slot-vn.top cung cấp các dịch vụ và tài liệu mang tính thông tin. Bạn cam kết sử dụng các dịch vụ và tài liệu này chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan.

  • Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng, tái tạo, hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.
  • Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây trở ngại hoặc gây thiệt hại cho hệ thống hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web 777slot-vn.top nếu chúng tôi tin rằng bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này.

Trách nhiệm pháp lý

Trang web 777slot-vn.top được cung cấp 'như đã có' và không có bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch hoặc tổn thất dữ liệu nào.
  • Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ virus hoặc phần mềm độc hại nào có thể gây hại cho bạn khi sử dụng trang web này.